Coronavirus beleid

Coronavirus beleid

Coronavirus beleid Triade psychologenpraktijk K&J

Wij volgen de basisadviezen van de overheid en willen u op de volgende punten attent maken:

 

·        Voorwaarde voor contact is dat de client en de hulpverlener klachtenvrij zijn. Mocht u ten tijde van de afspraak klachten hebben, laat ons dit weten zodat we de afspraak kunnen omzetten naar een beeldbelafspraak als dat mogelijk is.

 

·        U bent vrij om een mondkapje te dragen, dit is niet verplicht.

 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat:
Telefoon: 0118-641041
Email: secretariaatkj@psychologenpraktijk-triade.nl