Coronavirus beleid

Coronavirus beleid

Ten aanzien van het coronavirus volgen wij de richtlijnen van het RIVM, de GGD-Zeeland, de beroepsverenigingen èn de ontwikkelingen in het land. Dit heeft gevolgen voor onze praktijk.

 

Ons uitgangspunt is dat we bereikbaar en beschikbaar willen blijven om continuïteit van zorg te blijven bieden aan onze cliënten en dat wij aan onze wachtlijst willen blijven werken.

 

Wij verzoeken u vriendelijk onderstaande instructies goed door te nemen alvorens u naar de praktijk komt.

 

  • Voorwaarde voor contact is dat de cliënt en de hulpverlener klachtenvrij zijn. Mocht u ten tijde van de afspraak klachten hebben, laat ons dit weten zodat we de afspraak kunnen omzetten naar een beeldbelafspraak als dat mogelijk is.
  • Bij het eerste contactmoment wordt u nogmaals gevraagd naar eventuele klachten.
  • Wij vragen u niet te vroeg en niet te laat te komen voor uw afspraak.
  • Het toiletgebruik is niet vanzelfsprekend. U wordt verzocht thuis voor vertrek naar de toilet te gaan.
  • De toegangsdeur is open. U hoeft niet aan te bellen. Als u tegen de linker deur duwt kunt u naar binnen.
  • Wij vragen iedereen, kinderen vanaf de middelbare school, in het trappenhuis en in de wachtkamer een niet- medisch mondkapje te dragen. In de spreekkamers hoeft dit niet, mits de 1 ½ meter wordt nageleefd.
  • Na binnenkomst moeten bovenaan de eerste trap de handen gedesinfecteerd worden met handgel, waarna u kunt doorlopen naar de wachtkamer.
  • Cliënten die gebracht worden kunnen begeleid worden naar de wachtkamer. Nadat het kind is overgedragen vragen wij ouders/verzorgers weer het pand te verlaten en vlak voor het afgesproken tijdstip weer terug te komen.
  • Tijdens het contact op de praktijk zorgen we voor 1 ½ meter afstand. Voor de afname van psychologische testen maken wij gebruik van een spatscherm.
  • Na het contact brengen we cliënten die opgehaald worden tot in de wachtkamer om hen over te dragen aan hun ouders/verzorgers.

 

De komende periode houden wij goed in de gaten of de afspraken op de praktijk veilig en naar tevredenheid verlopen en zullen wij op basis van de bevindingen en de landelijke ontwikkelingen aanpassingen doen waar nodig of waar mogelijk.

 

Wij begrijpen het ongemak van deze maatregelen en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat:
Telefoon: 0118-641041
Email: secretariaatkj@psychologenpraktijk-triade.nl