Voor verwijzers

Voor verwijzers

030-voor verwijzers

In 2021 biedt het team van Triade psychologenpraktijk K&J Specialistische-GGZ voor kinderen, jeugdigen en gezinnen. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met alle 13 Zeeuwse Gemeenten.

 

De verwijzingen kunnen via twee routes verlopen.

  • Via de gemeente loketten, Porthos of CJG. De ouders of de jongere melden zich bij het gemeenteloket waarna een gesprek zal plaatsvinden met een klantondersteuner. Deze maakt een inschatting van de zorg die nodig is en zal een opdracht verstrekken aan een zorgaanbieder.
  • Via een huisarts, kinderarts of medisch specialist. De ouders of de jongere melden zich bij de arts die een indicatie stelt voor GGZ. Voor Specialistische-GGZ heeft de cliënt een verwijsbrief nodig. Een standaard verwijsbrief kunt u hier downloaden. De ouders of de jongere kunnen zich met deze verwijsbrief bij ons aanmelden. Wij regelen de formaliteiten dan verder af met de desbetreffende Gemeente.

 

Triade psychologenpraktijk K&J heeft voor 2021 een contract afgesloten met Stichting 1np voor de doelgroep 18+. Dit maakt het mogelijk dat een behandeling voortgezet kan worden wanneer een cliënt tijdens het traject 18 jaar wordt, of een behandeling gestart kan worden met een jong volwassene die gezien de problematiek bij een kind en jeugd team hoort. Via de volgende website vindt u alle nodige informatie over de organisatie 1np: www.1np.nl

 

Mochten er vragen zijn of een wens tot overleg, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur. U kunt ons bereiken op 0118-641041. U kunt op andere tijden een bericht achterlaten dan bellen wij zo spoedig mogelijk terug. U kunt ons ook mailen: info-kj@psychologenpraktijk-triade.nl