Schematherapie

Schematherapie

010-intelligentieonderzoek

Schematherapie is een vorm van therapie gericht op het herkennen van nare gevoelens en hardnekkige (gedrags)patronen die zijn ontstaan om daar meer grip op te krijgen. Gebeurtenissen en ervaringen uit je jeugd bepalen hoe je naar jezelf, naar anderen en naar de wereld kijkt. Deze gebeurtenissen kunnen voor bepaalde denkpatronen zorgen. Elk kind heeft emotionele basisbehoeften zoals onder andere geborgenheid en veiligheid. Maar het kan zijn dat daaraan, om welke reden dan ook, niet altijd tegemoet gekomen is. Dat kan op latere leeftijd tot problemen leiden. Wanneer één of meer emotionele basisbehoeftes niet zijn vervuld, kunnen negatieve schema’s ontstaan. Een schema is een diepe vaste overtuiging die jouw beeld van jezelf en van anderen en de wereld bepaalt. Met schematherapie worden deze negatieve schema’s ontdekt en begrepen. Vervolgens biedt schematherapie handvatten om ze te veranderen. Het doel is dat er steeds meer, betere en gezondere keuzes gemaakt kunnen worden. Schematherapie is geschikt voor jongeren vanaf ongeveer 14 jaar.