Kindergeneeskundige GGZ

Kindergeneeskundige GGZ

030-voor verwijzers

De kinderarts kan ingeschakeld worden in zowel de diagnostische fase als in de behandelfase.

Psycho-somatische en psycho-sociale klachten zijn vaak verbonden met elkaar ook als het gaat om gedrag van kinderen en jongeren.

Wanneer er sprake is van psycho-somatische klachten zoals bijvoorbeeld buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid en spugen bij spanning en stress, zindelijkheidsproblemen, slaapstoornissen, dan is het belangrijk dat in de diagnostische fase een lichamelijk onderzoek bevestigt danwel uitsluit dat er een lichamelijke factor meespeelt in de klachten. Mocht dit uitgesloten worden dan noemen we de psycho-somatische klachten, functionele klachten; een gevolg van psycho-sociale klachten.

Het kan ook zo zijn dat  ADHD, leerstoornissen, paniekstoornissen, angststoornissen, depressies, onverwerkt trauma en dergelijke, zich uiten in lichamelijke klachten.

Betrokkenheid van een kinderarts al tijdens de diagnostische fase kan daarom zinvol zijn in de Jeugd-GGZ.