Kristin Hollestelle

Kristin Hollestelle

IMG_2611Mijn naam is Kristin Hollestelle. Sinds oktober 2021 maak ik als GZ-psycholoog deel uit van het team bij Triade psychologenpraktijk K&J.

 

Kwaliteitsstatuut

 

In 2003 ben ik aan de universiteit van Amsterdam afgestudeerd in de Pedagogische Wetenschappen. In de jaren daarna heb ik diverse functies vervuld en taken uitgevoerd binnen de jeugdhulp. Zodoende heb ik een brede blik mogen ontwikkelen op kinderen, jongeren, hun gezinnen en de systemen waarbinnen zij zich bewegen. De laatste jaren heb ik me vooral verdiept in de diagnostiek en behandeling van hechtingsmoeilijkheden en (complex) trauma.

 

Ieder individu is uniek en verdient een hulpaanbod dat op maat gemaakt is. Om dit te kunnen realiseren is het van belang om tijd en ruimte te creƫren om vanuit oprechte interesse een werkrelatie op te bouwen met kinderen, jongeren en hun gezin. Hen echt te leren kennen, hun beweegredenen, achtergronden, ervaringen, interactiepatronen, krachten en moeilijkheden, draagt bij aan een zo goed mogelijk afgestemd hulpaanbod. Moeilijkheden laten zich zien in een bepaalde context, in die context gaan we dan ook samen op zoek naar aangrijppunten voor ontwikkeling en herstel. Om hierbij te ondersteunen kan ik gebruik maken van inzichten en interventies uit de cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, schemagerichte benadering, neurosequential model of therapeutics (NMT) en EMDR. Daarnaast zet ik ook non-verbale technieken in zoals spel, tekenen en lichaamsgerichte oefeningen. Binnen Triade wordt in een multidisciplinair team gewerkt waardoor we gebruik kunnen maken van elkaars inzichten en expertise om tot een aanbod te komen dat daadwerkelijk past bij wat het kind, de jongere en zijn systeem vraagt. Ik ben blij dat ik daar mijn bijdrage aan mag leveren.

 

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

U kunt mij ook bereiken op het volgende e-mailadres:

hollestelle@psychologenpraktijk-triade.nl