Rianne van der Maas

Rianne van der Maas

Rianne

Mijn naam is Rianne van der Maas en sinds februari 2021 werkzaam als orthopedagoog binnen Triade psychologenpraktijk K&J.

 

In juli 2020 heb ik de master Pedagogische Wetenschappen richting Orthopedagogiek en mijn diagnostiek aantekening behaald aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De stage binnen de master heb ik afgerond bij Triade psychologenpraktijk K&J. Daarvoor heb ik jarenlang gewerkt als jeugdbeschermer in de gedwongen jeugdzorg. In 2017 ben ik afgestudeerd als Social Worker aan de HZ University of Applied Sciences.

 

Een kind is onlosmakelijk verbonden met zijn omgeving. Ik werk graag samen met alle betrokkenen in het systeem van het kind. Ik vind het belangrijk dat we als team maatwerk leveren en de behandeling is afgestemd op het individuele kind en het gezinssysteem. Op deze manier kan een kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen door vraaggericht samen te werken.

 

Mijn werkdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. U kunt mij bereiken op het volgende e-mailadres: vdmaas@psychologenpraktijk-triade.nl