Ine de Visscher

Ine de Visscher

Ine

Opleiding

Ik ben na de MO-A en B opleiding orthopedagiek in Middelburg afgerond te hebben, afgestudeerd als doctorandus in de orthopedagiek, specialisatie gedragsproblematiek, aan de UVA  te Amsterdam, vervolgens als doctorandus in de ontwikkelingspsychologie (thans Kinder- en Jeugdpsychologie) aan de KUB te Tilburg. Daarna ben ik in 1999 geregistreerd als GZ- en in 2010 als Klinisch psycholoog (BIG), tevens als Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP. Eind jaren 90 heb ik aan de Interactie-Academie te Antwerpen de opleiding Systeemtheoretische Psychotherapie met succes afgerond. Deze opleiding heeft voor mij bevestigd dat het denken en handelen binnen een systeemtheoretisch kader het beste past bij wat ik professioneel en persoonlijk belangrijk vind.

Naast diverse bijscholingen, waren de laatste door mij gevolgde langdurige postdoctorale opleidingen die voor behandeling van hechtingsproblemen bij kinderen, jongeren en volwassenen (hoofdopleider: Dr. Anniek Thoomes-Vreugdenhil). Deze opleidingen, gericht op de behandeling van hechtings- en relationele stoornissen middels Differentiatie- en Fasetherapie (voor kinderen en jongeren) en Basistherapie (voor volwassenen) zijn naast cliënt centered ook systeemgericht.

 

Werkwijze
Ik ga met een cliënt en zijn/haar systeem – klein of groot, met een westerse of andere culturele achtergrond, met zijn/hun individuele en gezamenlijke eigenheid in de breedste zin van het woord  – op zoek naar wat hen verbindt qua denken, voelen en doen, welke invloed zij op elkaar en de omgeving (kunnen) hebben, wat de betekenis en de gevolgen daarvan kunnen zijn, en wat dat kan bijdragen aan het samen oplossen van of samen verdragen van psychische problemen in diverse contexten.    

Het systeemgericht werken is voor mij dan ook bepalend in de uitoefening van mijn vak, zowel bij de diagnostiek als de behandeling van (ortho)pedagogische, psychologische en psychiatrische problemen (onder meer gezins-, relatie- en andere systeemproblematiek, ontwikkelingsproblemen als ADHD en ASS, hechtingsstoornissen, gedrags- en  persoonlijkheidsproblematiek). In het systeemtheoretisch werk pas ik soms ook technieken toe uit de cognitieve en/of gedragstherapie. 

 

Eerdere werkervaring
Voordat ik volledig als vrijgevestigde ging werken in 2010, had ik reeds een ruime ervaring met complexe diagnostiek en behandeling binnen de 1e-, 2e- en 3e lijns GGZ , jeugdzorg/jeugdbescherming, en forensische zorg; werkend met  kinderen, jongeren, volwassenen, paren en gezinnen  (ook met niet-westerse minder- en meerderjarigen, waaronder vluchtelingen).

 

Werkplekken

Ik werk thans op afspraak als vrijgevestigde vanuit verschillende locaties, onder meer vanuit Stichting Klaver4 Zorg en Welzijn te Woensdrecht en Hulst, en regelmatig vanuit Triade psychologenpraktijk Kind en Jeugd te Middelburg (vaak samenwerkend met Esther Prins en/of Annelie Schenk). Verder vinden er regelmatig consulten plaats bij cliënten thuis, op school, werk of elders afhankelijk van de hulpvraag en actuele situatie. Het werken vanuit diverse locaties biedt de mogelijkheid om andere betrokkenen en collega’s te leren kennen en zo steeds mijn netwerk uit te breiden, ook dit systeem vind ik heel waardevol voor mijn cliënten en voor mijzelf!

Bij Triade psychologenpraktijk K&J ben ik 4 dagdelen per week aanwezig en ben ik de praktijkopleider voor de opleiding tot GZ-psycholoog.

 

Contactgegevens

Psych. Praktijk I. de Visscher-de Roeck

Telefoon: 06-55572080
Mail: inedevisscher@zeelandnet.nl

(Eigen nieuwe website is in ontwikkeling)

 

Registratiegegevens
BIG-reg.nr. 69052122825

AGB-code 94-002855 AGB-code praktijk 94-056985

Ingeschreven in Handelsregister onder nr 20165461