Triade psychotherapie

Triade Psychotherapie

website-logo-paGortstraat 30
4331 LC Middelburg
Telefoon: 06 4364 8064
Website: www.triade-psychotherapie.nl

 

Voor wie?
Triade Psychotherapie richt zich op de psychotherapeutische behandeling van jeugdigen,
jongvolwassenen, volwassenen en gezinnen binnen de specialistische GGZ.

 

Wat?
Triade Psychotherapie behandelt jeugdigen en volwassenen die vaak al eerder een
behandeltraject hebben doorlopen. Psychotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen
van cliënten met complexe, psychische klachten. Deze behandeling is vaak intensiever en
langduriger dan die van een psycholoog. Bij psychotherapie wordt er vanuit gegaan dat mensen
vooral gevormd worden door belangrijke ervaringen uit hun jeugd en gevoelens en gedachten die
daar zijn ontstaan nog steeds van invloed op jou zijn. Door de therapie leer je daar bewust van te
worden en er op een andere manier naar te kijken. Triade Psychotherapie is gespecialiseerd in
de behandeling van  onverwerkte trauma’s, bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling en
eetstoornissen.

 

Hoe?
Het doel van de behandeling is meer bewust te worden en in contact te komen met (onbewust)
ontstane patronen gedurende het leven en daarmee gepaard gaande gevoelens en gedachten.
Wanneer je meer bewust raakt van die patronen, ontstaat er ruimte voor verandering, meer
controle over datgene waar je last van hebt en leer je (weer) te vertrouwen op je eigen kracht.
Persoonlijk puzzelen staat centraal: samen ontdekken hoe jouw levensverhaal een rol speelt in
de moeilijkheden die jij of jullie als gezin in het leven ervaren. Binnen de therapie proberen we
ervoor te zorgen dat wat je hebt meegemaakt, draaglijker voor je wordt en je verder kunt met je
leven zonder dat die gebeurtenissen zo’n impact op je dagelijks leven hebben. Zo kun je weer
zijn wie je wil zijn. We behandelen onder andere middels schematherapie, EMDR of inzicht
gevende psychotherapie. Ook behandelen we gezinnen middels systeemtherapie.
Systeemtherapie gaat ervan uit dat een probleem nooit op zichzelf staat, maar is verbonden met
de omgeving en leergeschiedenis van iemand. Dat betekent aandacht voor de manier waarop
mensen met elkaar omgaan en communiceren en vanuit hun relaties betekenis geven aan
klachten. Ook is er aandacht voor de onderlinge interactiepatronen in het gezin en het verbeteren
hiervan.