Tarieven generalistische basis Geestelijke GezondheidsZorg 2020

Psychologenpraktijk Triade hanteert voor 2020 en 2021 de tarieven zoals die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Deze tarieven gelden enkel als er met uw zorgverzekeraar geen contract is gesloten. Als er wel een contract is wordt alleen een eventueel niet benut deel van uw eigen risico met u verrekend door uw zorgverzekeraar.

 2020

Basis GGZ Kort € 504,00
Basis GGZ Middel € 856,00
Basis GGZ Lang € 1373,00
Basis GGZ Onvolledig Traject      € 219,00

 

 2021

Basis GGZ Kort € 522,00
Basis GGZ Middel € 885,00
Basis GGZ Lang € 1435,00
Basis GGZ Onvolledig Traject      € 228,00


Gecontracteerde zorgverzekeraars

Als u verzekerd bent bij een gecontracteerde zorgverzekeraar wordt alleen een eventueel niet benut deel van uw eigen risico  met u verrekend door uw zorgverzekeraar. Het eigen risico voor mensen boven de 18 jaar in 2020 en 2021 bedraagt € 385,- 

Wij hebben contracten afgesloten met de volgende verzekeraars (en hun eventuele subcontractors):

CZ, Ohra, Delta Lloyd
Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Aevitae, Interpolis
VGZ(*), IZZ, IZA, Unive
Menzis, Anderzorg, Azivo
ONVZ, VvAA, PNOzorg, ASR, Zorg&Zekerheid
DSW, De Friesland (alleen Mw. A.L. Vree en A.M.W. van Eersel)

(*) de labels Promovendum, National Academic en Besured vallen vanaf 2018 niet meer onder VGZ en zijn bij Triade niet langer gecontracteerd voor nieuwe trajecten.
Onverzekerde Zorg

Wanneer uw hulpvraag niet in aanmerking komt voor verzekerde zorg kunt u toch consulten aanvragen. Triade heeft daarin gekozen onder het maximumtarief van de NZA te blijven om zorg toegankelijk te houden. Het deel dat uw verzekeraar vergoed (het restitutietarief) kan verschillen, informatie daarover vindt u bij uw eigen zorgverzekeraar. Hierbij maakt het geen verschil of er al dan niet een contract is met uw zorgverzekeraar.

Onverzekerd Product    € 98,00

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur (1 werkdag, dus excl. weekend) van te voren geannuleerd te worden.
Voor een niet op tijd geannuleerde afspraak geldt een no-show tarief van € 60,00


Psychologenpraktijk Triade
deel uitmakend van coöperatie ZEGG