De kosten

De kosten

022-de-kosten

Vergoeding Jeugdzorg tot 18 jaar Jeugdwet

 

Vanaf 1 januari 2015 is de transitie van jeugdzorg een feit. De toewijzing en financiering van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar valt onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenten.

 

Triade K&J heeft met de 13 Zeeuwse Gemeenten contracten afgesloten voor Specialistische-GGZ. Dit betekent dat alle zorg die wij bieden volledig vergoed wordt door de Gemeente waarin het kind of de jongere woonachtig is, wanneer er sprake is van een verwijzing van een huisarts, kinderarts of een medisch specialist of een opdracht van het Gemeenteloket. Voor vragen kunt u terecht bij uw eigen Gemeente.

 

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden, weekenden en feestdagen niet meegerekend. Voor een niet op tijd geannuleerde afspraak geldt een no-show tarief van € 75,-

 

Vergoeding vanaf 18 jaar Zorgverzekeringswet

 

Vanaf 1 januari 2022 is een nieuw financieringssysteem ingevoerd voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen: het “zorgprestatiemodel” (ZPM). De tarieven hiervan worden elk jaar door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld en gepubliceerd.  Je kunt hier een folder over het zorgprestatiemodel downloaden. 

 

Verzekerde zorg:

 

Psychologische zorg binnen de GGZ wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering.  Je hebt hiervoor een verwijzing nodig van een (huis)arts. Daarnaast moet er sprake zijn van een diagnosegroep. Onder verzekerde consulten vallen afspraken op de praktijk in het kader van diagnostiek of behandeling, maar ook beeldbelgesprekken, telefonische contacten en met goedvinden ook overleg met andere collega’s/instellingen. 

 

Voorwaarden voor verzekerde zorg:

  • verwijzing van een (huis)arts
  • de behandelend psycholoog moet een diagnose (DSM-classificatie) kunnen stellen die onder de vergoede zorg valt.

 

Triade psychologenpraktijk K&J werkt zonder contracten met de zorgverzekeraars. De hoogte van de vergoeding die je van jouw zorgverzekeraar krijgt hangt af van jouw verzekeringspolis. Bij enkele zorgverzekeraars is het noodzakelijk om vooraf toestemming aan te vragen voor de behandeling bij een praktijk zonder contract.

Informeer voorafgaand aan de behandeling bij jouw zorgverzekeraar wat jouw polisvoorwaarden zijn en hoeveel je vergoed krijgt.

Wanneer je een restitutiepolis hebt, maakt het niet uit of een zorgverlener een contract heeft. Je krijgt dan in principe de volledige declaratie vergoed. Als je een naturapolis hebt, vergoedt de zorgverzekeraar 60-100% van de declaratie. 

Het is voor ons voorafgaand aan de behandeling noodzakelijk dat duidelijk is welk percentage van de declaraties jouw zorgverzekeraar vergoedt. Dit geef je vooraf aan ons door.

De declaratie kunnen wij niet rechtstreek bij de zorgverzekeraar indienen. Daarom zul jij  maandelijks van ons een factuur ontvangen die je zelf bij jouw zorgverzekeraar kunt declareren. Op de declaratie staat de hoofddiagnosegroep en de zorgvraagtypering. Deze gegevens worden onherleidbaar doorgestuurd naar de NZa, ten behoeve van landelijke statistieken, wetenschappelijke onderzoek en overheidsbeleid. Als je niet wilt dat deze informatie wordt meegestuurd kun je een privacyverklaring tekenen bij de start van het traject.

 

Hieronder vind je de meest recente tarieven.
Hou er rekening mee dat de zorgverzekeraar de vergoeding verrekent met een eventueel onbenut deel van het verplichte eigen risico! Voor 2024 gaat dat over een bedrag van € 385,00! Het eigen risico moet je zelf betalen.

Tarieven Zorgprestatiemodel 2024

2024

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II GZ-psycholoog

Intake/diagnostiek  90 minuten

€ 274,01

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II GZ-psycholoog

Behandeling 60 minuten

€ 161,46

Onverzekerde zorg*

60 minuten

€ 146,66

No-show**

€ 75,00

*wanneer er geen geldige verwijsbrief is en/of geen diagnose die valt onder verzekerde zorg, is sprake van onverzekerde zorg, geheel voor eigen rekening.

**Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden, weekenden en feestdagen niet meegerekend. Voor een niet op tijd geannuleerde afspraak geldt een no-show tarief. Deze wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.