De kosten

De kosten

022-de-kosten

Vanaf 1 januari 2015 is de transitie van jeugdzorg een feit. De toewijzing en financiering van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar valt nu onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenten.

 

Triade K&J heeft met de 13 Zeeuwse Gemeenten contracten afgesloten voor Specialistische-GGZ. Dit betekent dat alle zorg die wij bieden volledig vergoed wordt door de Gemeente waarin het kind of de jongere woonachtig is, wanneer er sprake is van een verwijzing van een huisarts, kinderarts of een medisch specialist of een opdracht van het Gemeenteloket.

Voor vragen kunt u terecht bij uw eigen gemeente.

 

De financiering van zorg voor jongeren vanaf 18 jaar valt onder de Zorgverzekeringswet. Triade K&J heeft afspraken gemaakt met Stichting 1np die de contracten met de zorgverzekeraars voor ons verzorgt, zodat ook de zorg voor deze groep volledig vergoed wordt. Jongeren die tijdens de behandeling 18 jaar worden of al 18 jaar zijn bij aanvang, moeten zich naast de aanmelding bij Triade K&J ook aanmelden bij Stichting 1np. Dit kan via de volgende website: www.1np.nl


No Show

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur (1 werkdag, dus excl. weekend) van te voren geannuleerd te worden.
Voor een niet op tijd geannuleerde afspraak geldt een no-show tarief van € 60,00.