Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek

010-intelligentieonderzoek

Intelligentie is een algemeen begrip uit de psychologie dat een mentale eigenschap beschrijft met veel verschillende functies; zoals de mogelijkheid overeenkomsten en verschillen op te merken in waarnemingen, zich in de ruimte te oriënteren, te redeneren, plannen maken, problemen te doorgronden en op te lossen, in abstracties te denken, ideeën en taal te begrijpen en te produceren, informatie op te slaan in het geheugen en daar weer uit op te halen, te leren van ervaringen. Bij de een is de intelligentie, of zijn bepaalde facetten van de intelligentie, sterker ontwikkeld dan bij de ander. Zo kan bijvoorbeeld de een makkelijker een taal leren en de ander zich sneller oriënteren in een ruimte. Met behulp van onze intelligentietesten worden de verschillende functies in kaart gebracht.

 

Na de testafname worden de gegevens van de gedragsobservaties en de testscores zorgvuldig in een verslag verwerkt. Hierin vindt u een beschrijving van het gedrag en de werkhouding, de scores, de betekenis daarvan, de conclusies op basis van alle beschikbare gegevens waarin een antwoord op de vraagstelling en een advies.

 

Een intelligentie onderzoek duurt tussen de 2 à 2,5 uur. Bij heel jonge kinderen splitsen we dit vaak in twee keer.