Ons aanbod

Ons aanbod

009-ons-aanbod

Enkele gesprekken zullen nodig zijn om samen een goed beeld te vormen van de problemen, de dingen die meespelen en de mogelijkheden voor verandering. Dit noemen we de intakefase. Soms zal u gevraagd worden gedragsobservatielijsten in te vullen en soms is een aanvullend onderzoek nodig. Vervolgens wordt een behandelvoorstel opgesteld en uitgebreid besproken met ouders, en afhankelijk van leeftijd, met de jongere zelf.

 

Als ouder kent u uw kind het beste en bent en blijft u verantwoordelijk voor uw kind. Daarom zullen u in de intake veel vragen gesteld worden. Over hoe het thuis gaat, hoe het op school gaat en hoe het daarbuiten gaat. Ook vragen over de geschiedenis kunnen gesteld worden; vragen over de ontwikkeling van het kind en het gezin, wat heeft hij of zij allemaal meegemaakt in het leven. Vragen over wat u als ouder belangrijk vindt in de opvoeding. In situaties waar ouders gescheiden zijn verdient het de voorkeur dat beide ouders hun visie en eventuele zorgen naar voren kunnen brengen.

 

Naast het verzamelen van al deze informatie is het ook belangrijk dat het kind zelf komt kennismaken. Afhankelijk van leeftijd zal er een gesprek of een spelcontact plaatsvinden.

 

Bij jongeren gaat het vaak andersom. De jongere komt zelf en geeft zelf informatie en met ouders zal zo mogelijk een kennismakingsgesprek plaatsvinden en met hen gezocht worden naar de mogelijkheden voor samenwerking.

 

Er zijn verschillende vormen van diagnostiek, ondersteuning, begeleiding en behandeling mogelijk.

small-diagnostiek

Diagnostiek

Na de intake adviseren wij soms om eerst nader onderzoek te doen om een beter beeld te krijgen…

Lees verder

small-behandeling

Behandeling

Op basis van het diagnostische beeld dat aan het einde van de intakefase/onderzoeksfase is…

Lees verder