Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

017-cognitieve-gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een mengeling van twee psychotherapeutische methoden: cognitieve therapie en gedragstherapie. Het is een actief proces waarin stap voor stap gewerkt wordt aan concrete haalbare en meetbare doelen waarbij gebruik wordt gemaakt van oefeningen en huiswerkopdrachten. Zo kunnen door de therapie nieuwe ervaringen opgedaan worden waardoor het zelfvertrouwen kan groeien en de klachten minder zullen worden. Hieronder vindt u een korte beschrijving van beide methoden apart. Meer informatie kunt u vinden op vgct.nl.

 

Cognitieve therapie
In cognitieve therapie is altijd veel belang gehecht aan de invloed die het denken uitoefent op het gevoelsleven. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt beziet, wordt gemakkelijker somber, angstig of geïrriteerd. In cognitieve therapie onderzoekt men in zo een geval of die negatieve wijze van denken wel terecht is. Waar dat relevant lijkt, wordt uitgezocht welke minder negatieve manier van denken beter past en hoe dat in de praktijk gestalte kan krijgen.

 

Gedragstherapie
In gedragstherapie is altijd veel waarde gehecht aan het gedrag van cliënten. Wie uit angst bepaalde zaken steeds uit de weg gaat, versterkt zijn angst in plaats van deze te verminderen. Wie zijn mening niet goed naar voren kan brengen, wordt eerder onzeker of juist geïrriteerd. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, wordt gemakkelijk het slachtoffer van zijn eigen impulsiviteit. Binnen gedragstherapie brengt men de problematische gedragingen van de cliënt en de omstandigheden waarin die voorkomen eerst in kaart en daarna wordt nieuw, beter passend gedrag bedacht en ingeoefend.