Maaike van den Born

Maaike van den Born

MaaikeMijn naam is Maaike van den Born en ik werk bij Triade psychologenpraktijk K&J als GZ-psycholoog.

 

In de basis ben ik opgeleid als orthopedagoog, wat maakt dat ik werk vanuit de systeemtheoretische benadering. Een kind kan naar mijn idee niet los gezien worden van zijn/haar netwerk. Bij de behandeling van een kind is het begeleiden van ouders naar mijn idee dan ook van essentieel belang. Indien nodig wordt ook contact onderhouden met school.

 

Ik vind het belangrijk te waken voor tunnelvisie; ik bekijk alles graag zo breed mogelijk, om het kind en zijn/haar ouders goed te begrijpen en vanuit dit startpunt samen aan de slag te gaan. Ik hecht er veel waarde aan naast het kind en zijn/haar ouders te gaan staan en samen te werken aan de toekomst. Ik zoek de afstemming met iedere betrokkene en sluit aan bij de vaardigheden en mogelijkheden van zowel kind als ouders. Het geeft mij veel voldoening om kinderen, jongeren en hun ouders weer op weg te helpen.

 

Afhankelijk van de voorkeur van het kind of de jongere werk ik zowel in de spreekkamer als in de spelkamer, waarbij ik naast cognitief gedragstherapeutische technieken, ook non-verbale technieken inzet. Ik probeer altijd creatief te zijn in mijn aanpak, om maatwerk te kunnen leveren.

 

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
U kunt mij ook bereiken op het volgende e-mailadres:

vdborn@psychologenpraktijk-triade.nl