Wachtlijst

Wachtlijst

028-wachtlijst

Het is moeilijk in te schatten hoe lang het exact duurt voor u na aanmelding kunt starten met de intake. Wanneer de intake kan starten is er ook de tijd die nodig is om een goed beeld te vormen van de problematiek, de factoren die meespelen en de mogelijkheden voor verandering. Zo nodig kan direct daaropvolgend een behandeling starten.

Op dit moment is de wachttijd ongeveer 2 maanden.