Privacy

Privacy

023-privacy2

Binnen Triade K&J gaan wij strikt om met uw privacy. Wij werken volgens de beroepscode van onze beroepsvereniging het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl

en omdat wij opgenomen zijn in het BIG-register zijn wij verplicht de regels van de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) www.rijksoverheid.nl op te volgen.

In de praktijk betekent dit dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en dat uw gegevens niet gedeeld kunnen worden met derden en er geen overleg kan plaatsvinden met derden, zonder dat u daarvan op de hoogte bent en u daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Kinderen vanaf 12 jaar zullen naast de toestemming van een gezag dragende ouder ook zelf instemming moeten geven voor overleg met en het opvragen of verstrekken van informatie. Jeugdigen vanaf 16 jaar mogen zelf bepalen of zij akkoord gaan met overleg, opvragen of verstrekken van informatie.

De door ons opgestelde rapportages zijn altijd in het bezit van ouders en/of jongeren vanaf 16 jaar.