Rosanne van den Heuvel

Rosanne van den Heuvel

RosanneMijn naam is Rosanne van den Heuvel. Sinds november 2023 ben ik als Orthopedagoog werkzaam binnen Triade psychologenpraktijk K&J.
In 2011 ben ik aan de Universiteit van Utrecht afgestuurd in de Pedagogische Wetenschappen. De jaren daarna ben ik als orthopedagoog zowel in gehandicaptenzorg als jeugdzorg werkzaam geweest en heb ik verschillende functies vervuld en taken uitgevoerd.

 

Steeds ontmoette ik andere mensen met allemaal verschillende wensen, dromen en doelen. De grote overeenkomst tussen deze mensen was dat ze allemaal de wens hebben om erbij te horen, gezien te worden, zich verbonden en geborgen te voelen. Ik heb keer op keer ervaren hoe beschermend goede relaties tussen mensen zijn en dat mensen samen in staat zijn een heleboel zwaarte te dragen.

 

In mijn behandelingen heb ik daarom oog voor het gehele systeem en de onderlinge relaties. Want als één iemand in het gezin klachten ervaart dan heeft dat ook impact op de anderen in het gezin. Mochten ouder en kind in een negatieve spiraal met elkaar terecht zijn gekomen dan kan ik Theraplay® inzetten: een speelse methode om de band tussen ouder en kind te versterken. Daarnaast kan ik interventies inzetten vanuit de mentaliseren bevorderende therapie (MBT). Allemaal met als doel om klachten te verminderen, meer verbinding te creëren tussen mensen en hen hun eigen gedrag en dat van anderen beter leren begrijpen.

 

Afhankelijk van het kind, de jongere en het gezin, werk ik daarnaast vanuit de cognitieve gedragstherapie of zet ik ervaringsgericht non-verbale behandeltechnieken in zoals ReAttach, spel, beweging en/of tekenen.

 

Ik vind het een uitdaging om met een gezin op pad te gaan; samen kijken naar de krachten in het gezin, naar de uitdagingen die er zijn, de ervaringen vanuit het verleden en welke invloed die hebben op het heden. Ik krijg er energie van om bij te kunnen dragen aan het op weg helpen van kinderen, jongeren en hun ouders.

 

Mijn werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag.
U kunt mij ook bereiken op het volgende e-mailadres:
vdheuvel@psychologenpraktijk-triade.nl