Kindergeneeskundige GGZ

Kindergeneeskundige GGZ

030-voor verwijzers

De kinderarts kan ingeschakeld worden in zowel de diagnostische fase als in de behandelfase.

Psycho-somatische en psycho-sociale klachten zijn vaak verbonden met elkaar ook als het gaat om gedrag van kinderen en jongeren.

In de behandelfase is het soms mogelijk dat medicatie ondersteunend kan zijn in de psychologische behandeling. Dit kan bijvoorbeeld bij AD(H)D of depressie of angst, het geval zijn. De kinderarts kan samen met u beoordelen of medicatie zinvol kan zijn en de medicatie ook voorschrijven en controleren.