Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

029-klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best, om in samenwerking met u, het onderzoek en/of de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen en uit te voeren.  Elke stap in het traject van aanmelding tot afsluiting wordt met u overlegd. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en u een klacht heeft over uw behandelaar. In eerste instantie is uw behandelaar de aangewezen persoon om het gesprek mee aan te gaan over uw klacht zodat u samen tot een oplossing kunt komen. Komt u er samen niet uit dan kan een collega-behandelaar bemiddelen en/of u kunt uw klacht indienen bij de geschillencommissie van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP): www.psynip.nl