Schoolobservatie

Schoolobservatie

014-schoolonderzoek

Soms is vanwege de aard van de klachten een observatie nodig van het kind op school. De observatie is dan bedoeld om het functioneren van het kind in een leeromgeving en in een groep leeftijdgenoten in kaart te brengen. De observator is een onbekende van het kind en zal het kind in de klas en op het schoolplein observeren. Daarnaast zal er een kort gesprekje met de leerkracht plaatsvinden.

 

De observator maakt hierover zelf afspraken met de leerkracht.