Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding

020-ouderbegeleiding

Bij ouderbegeleiding gaat het om wat ouders kunnen bijdragen aan het verbeteren van de ouder-kind relatie vanuit hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun kind. De ouder-kind relatie vormt de basis voor de ontwikkeling van het kind en wanneer een kind in behandeling komt zal er mede om die reden parallel ouderbegeleiding plaatsvinden. Ouderbegeleiding kan ook ingezet worden zonder dat het kind in behandeling is. In ouderbegeleiding gaat het altijd om dit specifieke kind met zijn unieke kenmerken en deze specifieke ouders met hun eigen kenmerken en eigen rugzak in hun specifieke omstandigheden. Vanuit deze gegevens zal samen gezocht worden naar de mogelijkheden voor verandering. De doelen voor ouderbegeleiding worden samen geformuleerd en het proces wordt met periodes ook samen geƫvalueerd. Een ouderbegeleiding kan kortdurend zijn, maar kan ook langdurig plaatsvinden.

 

Relatieproblemen en persoonlijke problemen van ouders kunnen aan de orde komen voor zover deze direct samenhangen met de problemen van het kind. Staan deze problemen het kijken naar en ondersteunen van het kind in de weg dat zal hiervoor doorverwezen worden naar passende hulp.