Esther Prins

Esther Prins

Esther3Mijn naam is Esther Prins.

Praktijkhouder van Triade psychologenpraktijk K&J.

 

Kwaliteitsstatuut

 

Van oorsprong ben ik Orthopedagoog en ontwikkelingspsycholoog en werk nu als GZ-psycholoog (BIG) en Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP).

Jarenlang heb ik bij een Jeugd-GGZ instelling gewerkt en bij een Instelling voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. In 2003 ben ik gestart met Triade K&J.

 

In het werken met kinderen, jongeren en ouders aan de hulpvragen die zij hebben op het gebied van sociaal-emotioneel welbevinden, gedrag, en omgang met elkaar of met anderen, staat het samen werken aan een positieve ontwikkeling voorop. Samen onderzoeken we waar de moeilijkheden en belemmeringen precies liggen maar ook de mogelijkheden van het kind, de jongere, de ouders en het gezin.

Samen zoeken we naar hoe de mogelijkheden gebruikt kunnen worden om de moeilijkheden te verminderen of om makkelijker met de moeilijkheden om te leren gaan. Hierbij stellen we samen haalbare doelen op. Soms is het wenselijk om samen ook de afstemming te zoeken met het netwerk zoals familie, school of andere betrokken hulpverlening.

 

Door de jaren heen heb ik verschillende opleidingen en cursussen gevolgd en ben ik mij steeds meer gaan specialiseren in non-verbale therapievormen voor kinderen en adolescenten. Binnen de praktijk is dan ook een volledige non-verbale therapieruimte ingericht. Praten maar ook spelen, tekenen/schilderen, dagdromen en schrijven en dichten, zijn voor kinderen en jongeren vanzelfsprekende expressievormen waarmee zij hun innerlijke wereld en het beeld van de wereld om hen heen op emotioneel niveau kunnen exploreren, betekenis kunnen geven, en kunnen leren reguleren op symbolische wijze. Ik werk graag met deze mogelijkheden, naast de meer reguliere methodieken uit de cognitieve gedragstherapie, de psychodynamische benadering en de systeemtheorie, afhankelijk van wat het beste past bij het specifieke kind, in zijn/haar specifieke gezin, met hun specifieke verhaal.

 

Het werken in een team met collega’s met verschillende specialisaties maakt het mogelijk om gebruik te maken van elkaars expertise. Soms door collega’s te laten meedenken, soms door met collega’s samen te werken in de behandeling, soms door een behandeling over te dragen.

 

Kortom: ik zoek samen met u de meest passende en effectieve manieren om een positieve ontwikkeling op gang te brengen op het gebied van uw zorgen en daaruit voortkomende hulpvraag.

 

Mijn werkdagen op de praktijk zijn: woensdag en donderdag.

U kunt mij ook bereiken op het volgende e-mail adres:

prins@psychologenpraktijk-triade.nl