Systeemonderzoek

Systeemonderzoek

021-gezinstherapie

Systeemonderzoek is gebaseerd op de systeemtheorie. De systeemtheorie gaat ervan uit dat de mens pas werkelijk begrepen kan worden in de context van zijn relaties. Met systeem wordt alles bedoeld wat een belangrijk onderdeel van je leefwereld vormt: gezin, familie, school, sport, vrienden etc. In ieders leefwereld beïnvloeden mensen elkaar voortdurend en oneindig: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving. Problemen zoals psychische klachten of psychiatrische stoornissen die zich bij een kind aandienen staan daarom niet op zichzelf, maar dienen vanuit een bredere context te worden begrepen. Systeemonderzoek is erop gericht meer zicht te krijgen op die beïnvloedingen. Een belangrijk voorbeeld daarvan zijn de patronen en interacties in een gezinssysteem. Zij kunnen bijdragen aan psychische klachten, maar tevens aanknopingspunten leveren voor verandering, verbetering en herstel. Systeemonderzoek kan bestaan uit één of meer gesprekken met het gezin. Ook kunnen er hypothesevormende sessies ingezet worden, waarbij gebruik gemaakt wordt van non-verbale technieken. Dit kan bijvoorbeeld samen werken met teken- of schildermateriaal, werken met klei of het doen van spelletjes betekenen. Door op een andere manier met elkaar samen te werken, te communiceren (via woord en beeld) worden gezinspatronen zichtbaar en bespreekbaar. De indrukken uit het systeemonderzoek worden meegenomen in de brede beeldvorming in de diagnostische fase om tot een passend behandelvoorstel te komen.