NMT

NMT

026-behandeling

Het Neurosequentiële Model van Therapie (Neurosequential Model of Therapeutics ©) is ontwikkeld door dr. Bruce D. Perry, kinder- en jeugdpsychiater en oprichter van de ChildTrauma Academy in Houston, Verenigde Staten, als aanvulling op de bestaande modellen. Het is geen specifieke therapeutische techniek of interventie; het is een manier om naar de ontwikkelingsgeschiedenis en het huidige functioneren van een kind te kijken, waardoor we beter zicht krijgen op de meest passende interventie om het kind, en daarmee het gezin, verder te helpen.

 

Onder andere genetische factoren, vroege hechtingservaringen en positieve en negatieve ervaringen in de kindertijd dragen bij tot het huidige functioneren. De ontwikkeling van het kind – zowel op motorisch, emotioneel, sociaal als cognitief niveau – wordt met het model volledig en gestructureerd in kaart gebracht. Hierdoor kunnen individuele sterke punten en kwetsbaarheden, alsook de relationele buffers die het kind tot zijn beschikking heeft, beter worden begrepen. Op basis hiervan worden verschillende interventies ingezet die essentieel, therapeutisch of verrijkend zijn voor de ontwikkeling van het unieke kind. Het model biedt ruimte om naast meer gangbare therapievormen bijvoorbeeld ook sensorische, regulerende en lichaamsgerichte activiteiten in te zetten. Het streven is om een therapeutisch web te creëren om het kind heen, waarbinnen belangrijke volwassenen dagelijks bieden wat het kind nodig heeft om tot verdere groei te komen.