Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning

019-opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning is een algemene vorm van meedenken in opvoedingsvraagstukken van ouders. Dit gebeurt vanuit algemene wetenschappelijk kennis over de opvoeding van kinderen in verschillende ontwikkelingsfasen. Op welke leeftijd mag wat verwacht worden van een kind, hoe communiceer je met je kind in verschillende fases, hoe stimuleer je je kind tot gewenst gedrag en hoe begrens je je kind in ongewenst gedrag. Belangrijk hierbij zijn ook de opvoedingsdoelen en opvoedingsstijlen van ouders, hun onderlinge communicatie en hoe deze aan te laten sluiten bij de behoeften van een kind in ontwikkeling.