Gezin

Gezin

008-gezin

De zorgen kunnen ook liggen op gezinsniveau. Bijvoorbeeld in een situatie van een gescheiden en/of een nieuw samengesteld gezin, wat moeilijkheden kan geven in het emotionele landschap van de individuele gezinsleden maar ook in de omgang met en de afstemming op elkaar. Het kan ook zijn dat u merkt dat de manier van omgaan met elkaar binnen het gezin in een negatieve spiraal terecht is gekomen en dat dit moeilijk te doorbreken is. Ook dit zijn zorgen waarmee u bij ons terecht kunt.

 

Meer informatie over aanmelden.