Diagnostiek

Diagnostiek

025-diagnostiek

Na de intake adviseren wij soms om eerst nader onderzoek te doen om een beter beeld te krijgen van het functioneren van het kind, de jongere, en/of van het gezin en zo beter te kunnen beoordelen welke behandeling nodig is en het meest passend is. Het kan zijn dat er een beperkte onderzoeksvraag is en er slechts 1 onderzoek afgenomen hoeft te worden. Soms is er een complexe onderzoeksvraag waarvoor het nodig is een combinatie van verschillende onderzoeken uit te voeren. Op de volgende pagina’s kunt u meer lezen over de verschillende vormen van onderzoek.

Vaak wordt het onderzoek niet in een keer afgenomen maar komt het kind/ de jongere meerdere keren voor onderzoek naar Triade. Het is onze ervaring dat veel kinderen en jongeren een dergelijk onderzoek als positief ervaren. Er wordt tijd en aandacht besteed aan de problemen die zij ervaren maar ook aan de vaardigheden waarover zij beschikken waarbij waarde wordt gehecht aan hun eigen visie.
De onderzoeksresultaten worden schriftelijk vastgelegd in een psychodiagnostisch onderzoeksverslag, waarna de resultaten met u worden besproken.

small-intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek

Intelligentie is een algemeen begrip uit de psychologie dat een mentale eigenschap beschrijft…

Lees verder

small-neuropsychologisch-onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek wordt ingezet voor het vaststellen dan wel uitsluiten van…

Lees verder

small-persoonlijkheidsonderzoek

Persoonlijkheidsonderzoek

Bij een persoonlijkheidsonderzoek gaat het erom een beeld te krijgen van de sociaal-emotionele…

Lees verder

small-spelobservatie

Spelobservatie

Spelobservaties vormen een unieke vorm van persoonlijkheidsonderzoek en…

Lees verder

small-gezinstherapie

Systeemonderzoek

Systeemonderzoek is gebaseerd op de systeemtheorie. De systeemtheorie gaat ervan uit…

Lees verder

small-schoolobservatie

Schoolobservatie

Soms is vanwege de aard van de klachten een observatie nodig van het kind op school. De…

Lees verder

small-voor-verwijzers

Kindergeneeskundige GGZ

De kinderarts kan ingeschakeld worden in zowel de diagnostische fase als in de behandelfase…

Lees verder